شعار سال
چهارشنبه 03 مرداد 1403

آدرس پست الکترونیک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان :

  info@gilantvto.ir و gilan@irantvto.ir

کد پستی : 74319-41648

صندوق پستی : 1981-41635

******************************************

تلفن تماس : 013-33751540
 

 متقاضیان می توانند با شماره تلفن ذکر شده تماس گرفته و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد مربوطه

تماس حاصل نمایند

شماره تلفن های مستقیم و داخلی واحدهای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان  

 ردیف

نام واحد

شماره

تماس مستقیم

نام و نام خانوادگی

شماره تماس داخلی

1

نگهبانی

33751540

 

-

129

200

2

دفتر مدیریت

33721545

علیرضا فتحی

102

103

201

202

3

دورنگار دفتر مدیریت

33721546

-

-

4

 معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی

33721544

رامین رفیع زاده کاسانی

203

5

سرپرست معاونت اداری ، پشتیبانی

33751542

محمود شادکام

204

6

حراست

33721547

سید عبدا... میرفاطمی

211

7

ذیحساب

-

محمدرضا شمسائی

207

8

رئیس اداره مالی

-

فاطمه سجودی

208

9

امین اموال

-

 ابوطالب مقصودی

205

10

حسابداری

-

آسیه جدی فرد

210

11

دفتر داری  چک

-

لیلا رنجکش

210

12

بودجه  اعتبارات

-

مهرداد قانع -مازیار قوام

210

13

حقوق و دستمزد

-

خانم حاتمی- خانم خوشحال

210

14

دفتر حقوقی

33722320

اصغر شهریاری- رضا آبچی

215

15

انفورماتیک

33751544

 علی معتمد - نعیم منیری 

241

16

دبیرخانه

-

خانم ها : چوب تراش-   خانزاده و فرزانه

227

17

رفاه

-

ولی هاشمی نیا

226

18

کارگزینی

 

محمود باقی زاده

220

19

رئیس امور عمومی

33724480

هادی یوسفی

221

20

آمارپرسنلی – حضور و غیاب

-

خانم حاج قلی پور

223

21

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

32603068

خانم زینب صفرپور

-

22

کارشناس سنجش و ارزشیابی

32603069

خانم پاکدل - آقای رضا جمادی

-

23

المپیاد

 

حسین ابراهیم نیا

217

24

 بازرسی ، ارزیابی عملکردوپاسخگوئی به شکایات

33721560

قدیر قدیمی- شکراله زارع پور

218
25
آموزشگاههای آزاد

-

محمد جعفری

229

 

عیسی نیکنام

234

 

 مریم مسیب زاده

232

 

احمد اسدی

230

26

 آموزشگاههای آزاد

-

فاطمه رضائی

231

27

رئیس اداره آموزش و پژوهش

33724304

محمدرضا یوسف پور

236

28

کارشناسان آموزش و پژوهش

-

سامان سرودی پور - رامین امینی راد

238

29

نقلیه

-

مختار کوشش

243

30

واگذاری

-

عبدالرضا آبچی

215

31

روابط عمومی

33730020

مجید تمیزکار

-

لیست اخبار صفحه :1
    سایر پیوندها
    تنظیمات قالب
    گفتگو انلاین

    سامانه ی گفتگوی آنلاین