شعار سال
چهارشنبه 03 مرداد 1403

 خدمات ارائه شده به شهروندان(G2C) و کسب کار(G2B)

شناسنامه خدمت

عنوان خدمت

نحوه ارائه خدمت

شرح خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس واحد

۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۳

اعزام به مسابقات جهانی مهارت

غیر حضوری

شرح خدمت

13-33751540 داخلی 217

۱۸۰۵۱۰۴۵۰۰۰

برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی

غیر حضوری

شرح خدمت

013-33751540 داخلی 238

۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۱

برگزاری مسابقات آزاد مهارت

غیر حضوری

شرح خدمت

13-33751540 داخلی 217

۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۰

برگزاری مسابقات ملی مهارت

غیر حضوری

شرح خدمت

13-33751540 داخلی 217

۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۲

برگزاری مسابقات مهارت معلولین

غیر حضوری

شرح خدمت

13-33751540 داخلی 217

۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۳

پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت

غیر حضوری

شرح خدمت

 

۱۸۰۸۱۰۴۸۰۰۰

تهیه استانداردهای آموزش مهارت

غیر حضوری

شرح خدمت

01333751540 داخلی 237

۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۰

ثبت نام وبرگزاری آزمونهای ادواری،تفاهنامه و صنعت ساختمان و..

غیر حضوری

شرح خدمت

 

۱۸۰۸۱۸۳۲۰۰۰

صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری

غیر حضوری

شرح خدمت

01333751540 داخلی 237

۱۸۰۸۱۰۴۴۰۰۰

صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

غیر حضوری

شرح خدمت

01333751540 داخلی 234

۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۱

صدور گواهی نامه مهارت

غیر حضوری

شرح خدمت

 

۱۸۰۸۱۰۴۹۰۰۰

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی

غیر حضوری

شرح خدمت

01333751540 داخلی 235

۱۸۰۵۱۸۳۳۰۰۰

نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاههای آزاد

غیر حضوری

شرح خدمت

 

لیست اخبار صفحه :1
    سایر پیوندها
    تنظیمات قالب
    گفتگو انلاین

    سامانه ی گفتگوی آنلاین